Teenused

Rakis võimaldab tõsta tootlikust

Keevitusrakised

Valmistame keevitusrakiseid nii käsi kui robotkeevitusele

Võimalik tellida ainult konstrueerimine või valmistamine teie jooniste järgi

Omame laia koostööpartnerite võrgustikku, mistõttu rakise keerukusele ja mõõtudele ei ole piire.

keevitusrakised-1
Hea rakis valmistamiseks on tarvis kolme spetsialisti.
Või ühte, kelles on need kõik kolm.
 • Esiteks on tarvis keevitusinseneri kes omaks kogemust toodete juurutamisel ning teaks täpselt, kui palju materjalid pärast keevitusõmbluse jahtumist deformeeruvad. Kes tunneks tolerantse ja omaks kogemust millised täpsused on saavutatavad.
 • Teiseks keevitajat, kes valib režiimid ja ütleb, kui palju ruumi on tarvis ligipääsetavuseks ning millistes asendites (robotkeevituse puhul) on võimalik õmblused sooritada.
 • Ning kolmandaks konstruktorit, kes rakise valmis konstrueerib.

Konstrueerimisega saab hakkama igaüks.

Teha mudel kus detailid on fikseeritud klambritega ei nõua suuri teadmisi.
Kui te tahate aga rakist mille ehitamisel on arvestatud kõigega:

 • Et detailide paigaldus rakisess oleks kiire ja lihtne.
 • Et rakis oleks keevitajale mugav – sest sellest sõltub, kui kiirelt tööline väsib ja kui palju ta suudab päeva jooksul toodangut valmistada. 
 • Et igale poole pääseks mugavalt keevituspüstoliga ligi.
 • Et rakis välistaks toodete valesti paigaldamise.
 • Et kõik probleemid oleks enne konstrueerimist läbi mõeldud ja viidud miinimumini
 • Et rakis garanteeriks alati 100% lise mõõtude sobivuse.
 • Et toote valmistamis protsess oleks lihvitud maksimaalselt efektiivseks.
Siis aitame teid meelsasti!

Meie tugevus rakiste valmistamisel?

 • Tootmiskogemus alates aastast 2010 a
 • Kogemus eri metallitöötlus pinkide ja tehnoloogiatega
 • Teadmised, milliseid täpsusi on võimalik saavutada erinevate protsessidega (lõikus, painutus, treimine, puurimine, freesimine, lihvimine, keevitamine)
 • Keevitus kogemus alates 2012 a
 • Keevitustoodete juurutus alates 2011a.
 • Rakiste valmistamis kogemus alates 2006 a.
 • Kirg konstrueerimise vastu alates lapsepõlvest.
 • Konstrueerimise käigus proovime kasutada võimalusel lihtsaid sõlmi ja rohkelt laselõike tehnoloogiat, et rakise valmistamise maksumus oleks võimalikult madal ning koostamine lihtne. Kõik sõlmed on poltide ning tiftide abil eemaldatavad, mis lihtsustab hilisemat paranduste või muudatuste tegemist.

Rakise valmistamise protsess

 • Vaatame läbi kõikide koostus olevate detailide joonised, koos tolerantside ja valmistus tehnoloogiaga.
 • Hindame kas nõuded koostu mõõtudele on lihtsalt saavutatavad või tuleb kasutada erimeetmeid.
 • Analüüsime deformatsioonide mõju konstruktsioonile.
 • Mõtleme läbi koostamis ning keevitus järjekorra.
 • Vajadusel teeme muudatus ettepanekud joonise muudatuste osas. (Tappide lisamine, tolerantside vähendamine, tehnoloogia muutmine)
 • Alustame toote ümber rakisese konstrueerimist selliselt,  et rakise baasid langeksid kokku joonise baaspindadega.
  Kui see  ei ole võimalik ja baaspinnad tuleb anda läbi teiste pindade, siis tuleb kõik alamdetailidele kehtivad tolerantsid ning valmistamis meetod põhjalikult läbi mõelda, et lõpptulemus jääks nõutud piiridesse.

Millega tuleb veel arvestada?

Me saame rakisest kvaliteetse väljundi, kui suuname rakisesse vastava sisendi.

Tihti näeme olukordasid, kus eelnevate protsesside (lõikus, painutus) joonistel on lubatud liiga suured mõõtude kõikumised või tolerantsid on hoopis puudu.

Rakis küll kompenseerib teatud vead, kuid mitte kõik.

Rakise konstrueerimine käib käsikäes kõikide detailide valmistamistehnoloogia ja tolerantside läbi analüüsimisega. Just seetõttu võib olla teine kord lihtsam muuta detaili täpsust või lisada mõni tapp, mis hoiaks ära üli keeruka rakise ehitamise.

Tegeleme keevitustoodete juurutamisega igapäevaselt erinevate klientide toodetega. Mistõttu oskame teile anda head nõu, kuidas teha asju paremini.
Kuidas valmistada ette kogu protsess koos jooniste ja juhenditega. Mis annab hea tulemuse, ning mis suunas ei ole mõtet üldse minna.

Enne tööde alustamist sõlmime „NDA“ lepingu, et kindlustada teie olulise info konfidentsiaalsus.  

Tehtud Projektid

KLIENDID

Kes on tellinud meilt keevitusrakiseid

TAGASISIDE