Teenused

KOOLITUSED

Keevitajale

  • Ettevalmistus sertifitseerimiseks
  • Keevitustehnika
  • Seadme funktsioonide kasutamine
koolitus-1

Visuaalse kontrolli personalile

  • Kvaliteedi nõuded joonistel
  • Keevitusdefektid ja nende ära tundmine
  • Kus esineb kõige enam mittevastavusi
  • Standardinõuete tõlgendamine
  • Kuidas hindavad kliendid mittevastavusi, mis on lubatud ja mis kindlasti mitte.
koolitus-2